ΛΑΚΚΙΩΤΗΣ ΙΚΕ

Μεταφορική Θεσσαλονίκης

ΦΟΡΤΩΣΕΙΣ – ΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ

1

Μία από τις βασικές υπηρεσίες της Μεταφορικής στη Θεσσαλονίκη Λακκιώτης ΙΚΕ είναι οι φόρτο-εκφορτώσεις εμπορευμάτων τόσο για φυλασσόμενα όσο και μεταφερόμενα φορτία. Με ειδική μέριμνα για την ασφάλεια των ειδών σας, τα παραλαμβάνουμε και τα παραδίδουμε είτε για φύλαξη στον χώρο μας είτε για τη μεταφορά τους σε κάποιον επιλεγμένο προορισμό.

Σε κάθε περίπτωση, τα εμπορεύματα ακολουθούν ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο και εκδίδονται τα σχετικά Δελτία από την εταιρία μας.

Οι Υπόλοιπες Υπηρεσίες μας